Time remaining to start

Series

Open Series
Formula Date Hour % places taken in formula
Intro
Seria Elite - dla najszybszych Mężczyzn (obowiązuje dopłata 50 zł)
29.04.2023 15:00
70%
Sign up
Intro
Seria Elite - dla najszybszych Kobiet (obowiązuje dopłata 50 zł)
29.04.2023 15:30
26%
Sign up
Intro 29.04.2023 16:00
100%
Sign up
Intro 29.04.2023 16:15
85%
Sign up
Intro 29.04.2023 16:30
30%
Sign up

Other events

Zimowy Runmageddon Warszawa
03/04.02.2024